Liên hệ

Khoa Điện - Điện tử

Địa chỉ: Phòng 811 - Nhà A6 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - 484 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại:(02253)-735 683

Email: khoadien@vimaru.edu.vn