Tuyển sinh

 • Tuyển sinh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  1. Tên chuyên ngành/chương trình: Điện tử viễn thông2. Giới thiệu chuyên ngànhVới mục tiêu đào tạo các kỹ sư điện tử – viễn thông tương lai, chuyên ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và cơ sở chuyên ngành, kỹ năng nghề...
 • Tuyển sinh chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện

  1. Tên chuyên ngành/chương trình: Tự động hóa hệ thống điện2. Giới thiệu chuyên ngànhChuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện là sự giao thoa của hai chương trình đào tạo là Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa và Hệ thống điện. Do đó, chuyên...
 • Tuyển sinh chuyên ngành Điện tự động công nghiệp

   1. Tên chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp2. Giới thiệu chuyên ngànhVới mục tiêu đào tạo những kỹ sư Tự động hóa trong tương lai, chuyên ngành Điện tự động công nghiệp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành có tính thời...
 • Tuyển sinh chuyên ngành Điện tự động tàu thủy

  1. Tên chuyên ngành: Điện tự động tàu thủy, mã ngành D1032. Giới thiệu chuyên ngànhChuyên ngành Điện điện tự động tàu thủy được thành lập đầu tiên của Khoa Điện – Điện tử (Năm 1962). Trong suốt 56 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển,...