Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá do Khoa Điện – Điện tử xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của các trường đại học trong và ngoài nước có đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, như Đại học Bách khoa Hà Nội, trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường đại học Điện lực, trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên…... Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.