Trung tâm EAC

Hiện Trung tâm nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa cung cấp các dịch vụ đào tạo trong:
1. Đào tạo cấp chứng chỉ về An toàn điện
2. Đào tạo nâng cao trình độ nghề điện
3. Quản lý và kiểm toán năng lượng
4. Thiết kế và lập trình hệ vi điều khiển
5. Khai thác, lập trình PLC và mạng truyền thông công nghiệp
6. Khai thác, vận hành biến tần công nghiệp
7. Ứng dụng phần mềm thiết kế hệ thống cung cấp điện
8. Thiết bị hiện trường thông minh
9. Thiết kế mạch in
10. Trang thiết bị nâng vận chuyển
11. Đào tạo nâng cao trình độ điện tàu thủy
12. Khai thác, vận hành, lắp đặt Hệ thống tự động tàu thủy
13. Khai thác, vận hành, lắp đặt Hệ thống trạm phát điện tàu thủy
14. Khai thác, vận hành, lắp đặt Hệ thống điện tàu thủy
15. Khai thác, vận hành, lắp đặt Hệ thống Trạm phát điện dự phòng cho Nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, khu công nghiệp.
16. Tối ưu hóa các hệ thống công nghiệp