Khoa Điện – Điện tử xuất sắc đạt giải 3 tại Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc VIFOTEC lần thứ 15

Sau thời gian nỗ lực, đam mê, khám phá; đề tài Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển bước chân vịt trong các chế độ hoạt động của tàu thủy do nhóm tác giả PGS.TS Đào Minh Quân, TS. Vương Đức Phúc, KS. Đặng Xuân Tâm thực hiện đã được Liên hiệp các Hội khoa hoc kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên đã thành lập hội đồng nghiệm thu và đạt giải 3 toàn quốc. Đề tài mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn được tặng thưởng cup lao động sáng tạo. 

 

 

Hình 1. Hình ảnh sản phẩm hệ thống điều khiển bước chân vịt tàu thủy

 

Hình 2. Điều khiển hệ thống trên màn hình giao diện người máy - HMI

 

Hình 3. Điều khiển từ xa hệ thống trên màn hình điện thoại

 

Tham khảo : https://www.vifotec.com.vn/tin-tc/tin-vifotec/258-2020-07-03-05-10-00.html