Sinh viên Khoa Điện - Điện tử chế tạo thành công Hệ thống báo cháy thông minh