Sinh viên Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hướng tới Start up Hải Phòng 2018