THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Trường An Hải Phòng là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, chuyên xuất thạch cao nhân tạo từ việc xử lý bãi thải GYPS của Công ty DAP Đình Vũ - giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cho TP. Hải Phòng. Công ty cần tuyển 05 Kỹ sư điện.